Groen en voordelig rijden


Autoverkeer is een bron van luchtvervuiling en verhoogde CO2-uitstoot. Alhoewel de technologie steeds evolueert en verbeteringen aanbrengt om auto’s proper te maken, kan ook jij een beslissende rol spelen tijdens de aankoop of het gebruik van je auto.

Ook je rijstijl is bepalend voor de uitstootwaarden.

Ook je rijstijl is bepalend. Er is een groot verschil in brandstofverbruik en uitstoot tussen een ecologische, bewuste of een sportieve, vinnige rijstijl. Ook hier biedt de nieuwe WLTP- testcyclus een duidelijk voordeel ten opzichte van de oude test: het geafficheerde verbruik en de respectievelijke CO2-uitstoot stemmen dankzij WLTP veel beter overeen met de verbruikswaarden die je zelf optekent tijdens het rijden. Meer nog, de verbruikswaarden die men vastlegde tijdens de WLTPcyclus, kan elke automobilist eigenlijk hanteren als streefdoel.

Het zal de bewuste automobilist ook opvallen hoezeer bijvoorbeeld files en slecht afgestelde verkeerslichten het gemiddelde verbruik beïnvloeden. Ook de overheid heeft dus een verantwoordelijkheid om voor vlot – en dus zuinig – verkeer te zorgen.

Heldere tips


Activeer de eco-modus in je auto

Vermijd onnodig rondrijden met een zwaar-beladen auto

Wees matig met koude airco op warme dagen

Hou je bandendruk regelmatig in de gaten

Hou zoveel mogelijk een gelijkmatig snelheid aan

Onderhoud je auto

Kijk voor je uit en anticipeer ruim op voorhand

Schakel zo snel mogelijk naar een hogere versnelling