Testverbruik = reëel verbruik?


De nieuwe WLTP-test is een stuk realistischer dan de oude NEDC*-cyclus, met hogere snelheden en snellere acceleraties. Als je eenzelfde auto aan de oude en de nieuwe testmethode onderwerpt, dan krijg je twee duidelijk verschillende meetresultaten.

De afstand tussen de resultaten is afhankelijk van de auto, maar algemeen gesteld laat WLTP zowat 20% hogere verbruikscijfers en CO2-waarden optekenen dan NEDC.

Betekent dit dat WLTP exact aangeeft hoeveel je met je auto zult verbruiken? Neen, daarvoor zijn factoren zoals rijstijl, verkeersomstandigheden (verkeersdrukte, remmanoeuvres, etc.) en omgevingsfactoren (temperatuur, wind, geografie) te bepalend. Kortom, de rechtervoet van de chauffeur blijft een doorslaggevende factor.

Gelukkig zullen de resultaten van de WLTP-test voor de meeste automobilisten wel veel dichter aansluiten bij hun gemeten gemiddeld brandstofverbruik.

Over het algemeen liggen de gemeten waarden van de WLTP-test 20% hoger dan die van de NEDC-test.
* De New European Driving Cycle (NEDC) is de benaming voor een gestandaardiseerde test die ontwikkeld werd in 1971. Deze test gebruikt men vandaag nog steeds bij de typegoedkeuring van voertuigen. Aan de hand van deze test meet men het brandstofverbruik en de emissies van auto’s. De WLTP vervangt stapsgewijs de NEDC vanaf 2017.
Het reëel verbruik verschilt van het testverbruik, en wordt bepaald door bijkomende rijomstandigheden.