Zuinig en schoon:
op de testbank én op de weg


Naast de invoering van een volledig nieuwe meetprocedure op de testbank, zijn autoconstructeurs binnenkort verplicht hun auto’s ook op de openbare weg te testen.
Deze ‘Real Driving Emissions’-tests (RDE) zijn een extra controle om na te gaan of auto’s niet enkel op de testbank, maar ook in het dagelijkse verkeer hun beloftes nakomen. Bij deze RDE-metingen voorziet men het voertuig van een mobiel meetstation. Dat analyseert op elk ogenblik de uitlaatgassen en verifieert of deze binnen de grenswaarden liggen.

RDE-tests zijn een extra controle om na te gaan of auto’s ook in het dagelijkse verkeer hun beloftes nakomen.

Het monteren van deze testapparatuur heeft een invloed op het gewicht en de stroomlijn van de auto. De maximaal toegelaten uitstoot van fijnstof en stikstofoxiden ligt tijdens de RDE-wegtest hoger dan in het labo. Dat is logisch, aangezien ook de rijstijl, de weersomstandigheden en de verkeersdrukte de metingen beïnvloeden. Europa heeft al aangekondigd om de toegelaten afwijkingen in de komende jaren gradueel te verkleinen tot een minimale marge, om louter de meetonnauwkeurigheden op te vangen.